Arhivă | septembrie 2011

Constituţia Republicii Moldova (1-7)


(Atenţie: Constituţia Republicii Moldova, adoptată în 1994 este actul fundamental, pe care-l respect.Însă nu este atît pe hîrtie, cît despre cum AR trebui să fie lucrurile. Ceea ce e mai jos este o constituţie pe care se „organizează” lucrurile REALE)

Articolul 1: Statul Republica Moldova

1.Republica Moldova este un stat suveran şi independent numai cînd vrea ea. Pe teritoriul ei i se permite oricărui porc rusesc să-şi fondeze Republici Separatiste.

2.Forma de guvernămînt a statului este PROSTIA.

3.Republica Moldova este un stat strîmb, antidemocratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic nu există! Reprezintă valori supreme şi sînt garantate: prostia, imbecilitatea invidia, concurenţa stupidă. Dacă un moldovean doreşte să se ridice, el va fi dat înapoi jos de ceilalţi cetăţeni imediat.

Articolul 2: Suveranitatea şi puterea de stat

1)Suveranitatea naţională ar trebui să-i aparţină poporului Republicii Moldova, care ar trebui să o exercite în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie, dacă ar fi respectată.

2)Nici o persoană particulară, nici o parte din popor, nici un grup social, nici un partid politic sau o altă formaţiune obştească nu poate exercita puterea de stat în nume propriu, excepţie dacă poartă numele de Alianţa Pentru Integrare Europeană, Plahotniuc sau Filat.

3)Uzurparea puterii de stat constituie cea mai gravă crimă împotriva poporului.

4)Uzurparea Puterii de stat e o crimă, de a cărei vinovăţie se poate scăpa doar cu 2 mln de dolari mită.

Articolul 3: Teritoriul

1)Teritoriul Republicii Moldova parcă este inalienabil.

2)Frontierele ţării sînt consfinţite prin lege organică, iar cei ce atentează la teritoriul Republicii Moldova se vor numi Ţigani, Haholi sau Pi…ari de Rusafoni.

Articolul 4: Drepturile şi libertăţile omului

1)Pentru că e la modă, Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

2)Dacă există neconcordanţe,toţi se vor adresa la Măreţul Dodon, care va veni imediat cu Soluţia !!!

Articolul 5: Democraţia şi pluralismul politic

1)Democraţia în Republica Moldova se exercită în condiţiile pluralismului politic, care este incompatibil cu dictatura şi cu totalitarismul, în Europa şi total compatibil în Republica Moldova.

2)Fiecare ţăran cu 4 clase îşi poate crea propriul Partid.

3)Nici o ideologie nu poate fi instituită ca ideologie oficială a statului, cu excepţia celei Comuniste.

Articolul 6: Separaţia şi colaborarea puterilor
În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sînt separate. Fiecare departament, minister sau funcţie de stat este împărţită egal şi între cele trei Partide ale Alianţei Pentru Integrare Europeană. Nici un partid al alianţei nu se poate implica în activitatea celuilalt Partid.

Articolul 7: Constituţia, Lege Supremă
Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act nu este mai ţîţă ca ea. Totuşi, dacă un articol nu convine AIE, acesta va fi schimbat, cu o majoritate de 10 deputaţi ai PL.

va urma:)

Constituţia Republicii Moldova !


Eu, simplu cetăţean, reprezentant al unor pături care s-au zaibit de Moldova,

Pornind de la prostia Moldovenească, la aspiraţiile greşite ale Moldovenilor, la prostia seculară, ce a devenit o boală în naţiune,

Năzuind spre schimbarea mentalităţii Poporului Moldovenesc, care zace an de an din ce în ce mai multă mizerie,
Fiind Conştient că Moldovenii, împrumută ce e mai rău din fiecare fenomen care îi cuprinde: Rusificarea( Shansonul), Românizarea (Manelele) şi americanizarea (Lipsa Culturii Generale),

Reafirmînd totuşi devotamentul pentru ceea ce e frumos, pentru valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi într-o soceitate cu oameni normali şi cum se cade, în pace şi înţelegere.

Adopt ( Sau sper să o adoptăm în curînd) Constituţia Republicii Moldova, noua Constituţie a Republicii Moldova, declarînd-o Lege Supremă. Puteţi, şi vă dăm voie să călcaţi în picioare Constituţia dată, poate doar aşa se va schimba ceva !!!

În continuare, vă vom oferi Constituţia Republicii Moldova !